fbpx
 • Daňová evidence pro OSVČ

  Daňová evidence pro OSVČ

  Vedení nutných evidencí a mzdové agendy dle platných předpisů.
  Daňová přiznání a souvisejících povinností vůči SSZ, zastupování před úřady.

  sluzby

 • Vedení účetnictví

  Vedení účetnictví

  Vedení účetnictví pro podnikatelské i neziskové subjekty, provádění účetního dozoru.
  Daňové poradenství i zastupování před úřady. Pomoc při přeměnách.

  sluzby

 • Daňové poradenství

  Daňové poradenství

  Dańová přiznání, zastupování ve věcech daní a jejich optimalizace.
  Posouzení daňových dopadů při uzavírání smluv. DPH v EU.

  sluzby

 • Poradenství při podnikání

  Poradenství při podnikání

  Poradenství v oblasti korporátních financí, provádění finančních analýz.
  Připravování finančních plánů, ocenění společnosti, pomoc při přeměnách.

  sluzby

 • Správa bytových družstev a SVJ

  Správa bytových družstev a SVJ

  Vedení účetnictví, daňová přiznání, mzdy a vyúčtování služeb.
  Pomoc při plnění povinností vůči úřadům i nájemcům.

  sluzby

MOJIVA
účetnictví
daně
finance

MOJIVA
účetnictví
daně
finance

daňová evidence pro živnostníky

daňová evidence pro živnostníky

účetnictví pro podnikatelské i neziskové subjekty

účetnictví pro podnikatelské i neziskové subjekty

daňové poradenství pro každého

daňové poradenství pro každého

poradenství v oblasti firemních financí

poradenství v oblasti firemních financí

O nás

 

 

Jsme malou společností s osobním přístupem ke klientům. Nabízíme komplexní služby v oblasti účetnictví, daní i finančního poradenství pro podnikatele. Poskytujeme pravidelné reporty Vašeho podnikání. Vše se zárukou zkušeného finančního analytika a daňového poradce se specializací na daň z příjmů, DPH a zdanění e-commerce (e-shopy, elektronické služby - Google Play, AdSense, AirBnb aj.).

Pro klienty navrhujeme optimální řešení nejen při vedení účetnictví, ale i při uzavírání smluv. Vyhnete se tak nepříjemným překvapením jak z hlediska daňových povinností, tak z hlediska obchodního práva. Přitom vždy řešíme komplexně účetní i daňové souvislosti. S námi ušetříte na daních, penále i pokutách od správce daně.

Účetní záznamy vedeme elektronicky a poskytujeme pravidelný reporting. Pro naše klienty rovněž zpracováváme průběžné finanční analýzy jejich podnikání. Vždy máte přehled o nákladovosti svých zakázek, středisek i o struktuře svých závazků a pohledávek.

Ceny sestavujeme vždy dohodou dle individuálních potřeb a možností klientů. Po seznámením s rozpočtem nabízíme vhodné portfolio služeb a úkonů v rámci výhodného paušálu, nebo fakturujeme položkově vždy dle aktuálního rozsahu prací. Cenovou nabídku žádejte telefonicky nebo e-mailem.

 

Služby

Správa účetnictví, daní a podpora podnikání pod jednou střechou.

 

Daňová evidence pro OSVČ

Daňová evidence pro OSVČ

Zpracujeme pro Vás daňovou evidenci i všechny další potřebné evidence pro účely DPH včetně mzdové agendy, a to pod dohledem daňového poradce. Daňové povinnosti klientů průběžně vyhodnocujeme a navrhujeme opatření na jejich snížení např. pomocí spolupracujících osob nebo uplatňováním paušálních výdajů. Přitom však vždy řešíme dopady do daňových povinností a odvodů i za minulé období.

V rámci služeb zpracováváme všechna daňová přiznání včetně souhrnného a kontrolního hlášení a nezapomeneme Vám vystavit i přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Vyřešíme za Vás i daňové povinnosti při přeshraničních obchodech, využívání elektronických služeb (jako např. Google Play, AdSense, AirBnB aj.) či při provozování e-shopů.

Cena za vedení daňové evidence začíná na 800 Kč měsíčně a je závislá na rozsahu úkonů dle domluvy. Napište si o nezávaznou cenovou nabídku a získejte profesionální služby za výhodnou cenu.

Účetnictví a účetní dozor

Účetnictví a účetní dozor

Účetnictví zpracováváme nejen podnikatelským subjektům, ale za zvýhodněné ceny i neziskovkám (např. SVJ), a to se zárukou daňového poradce. Součástí služeb je zpracování účetních závěrek a daňových tvrzení. Pro klienty řešíme všechny daňové povinnosti, poskytujeme daňové poradenství a zastupujeme je v daňových řízeních se správcem daně. V rámci účetnictví řešíme i mzdovou agendu.

Pro klienty s vlastním účetním oddělením nabízíme účetní dozor, navrhujeme vhodná účetní řešení nebo konzultujeme daňové dopady plánovaných transakcích a smluvních ujednání. Nabízíme rovněž odbornou pomoc při zakládání a přeměnách společností.

Cena za vedení účetnictví začíná na 1 200 Kč měsíčně v závislosti na rozsahu úkonů a služeb dle domluvy. Nezávaznou nabídku žádejte telefonicky nebo e-mailem.

Daňové poradenství

Daňové poradenství

Klientům zajišťující si účetnictví/evidenci vlastními silami nabízíme účetní a daňové poradenství a zpracováváme daňová přiznání. Vždy řešíme komplexně účetní i daňové souvislosti z hlediska daně z příjmů i DPH a navrhujeme optimální řešení s minimalizací daňových dopadů a případných komplikací se správcem daně.

Dle Vašeho přání Vás zastoupíme v daňovém řízení před finančním úřadem nebo prodloužíme lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Nabízíme také konzultace a odborná stanoviska k daňovým dopadům vyplývajících z plánovaných transakcí a ze smluvních ujednáních.

Specializujeme se na daň z příjmů a DPH v rámci mezinárodního obchodu včetně zdanění elektronických služeb (např. Google Play, AdSense, AirBnB aj.) a provozování e-shopů.

 

Správa bytových družstev a SVJ

Správa bytových družstev a SVJ

Bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek nabízíme komplexní služby správy.

Za 100 Kč za bytovou jednotku a měsíc zpracujeme účetnictví v plném rozsahu (zahrnující účetní závěrku i potřebná daňová přiznání), postaráme se o vyúčtování služeb nájemníkům a poskytujeme asistenci při právních úkonech, např. při sestavování a uzavírání nájemních smluv nebo povinností související se zápisy do veřejných rejstříků.

Napište nám nebo si zavolejte o cenovou nabídku a seznamte se s plným rozsahem služeb.

Poradenství v oblasti firemních financí

Poradenství v oblasti firemních financí

Pro žádost o úvěr Vám zpracujeme výhled budoucího vývoje (finanční plán). Vyhotovíme jej pro realistický i pro krizový vývoj Vašeho podnikání. Na nepříjemné události budete připraveni.

Provedeme finanční analýzu hospodaření Vaší společnosti pomocí moderních ekonomických ukazatelů (např. ekonomickou přidanou hodnotou – EVA) a nabídneme jejich implementaci do vnitřních systémů.

Poskytujeme rovněž odborná účetní a daňová stanoviska k zakládání a rušení společností včetně jejich přeměn. Pro tyto účely zajišťujeme potřebné oceňovací posudky.

Mám zájem

Cenu navrhneme dle Vašich individuálních požadavků a možností buď jako portfolio služeb a úkonů v rámci výhodného paušálu, nebo Vám budeme vždy fakturovat provedený rozsah prací. Ceny za daňovou evidenci začínají na 800 Kč měsíčně a za účetnictví 1 200 Kč.

V nabízených paušálních platbách je vždy zahrnuto účetní a daňové poradenství, zpracování účetních závěrek, daňová přiznání a pravidelný reporting.

!!!Akce!!!   Nyní pro všechny nové zákazníky sjednající paušální platby do 31/01/2021. Přiznání k dani z příjmů za rok 2020 budete mít u nás zdarma.

Nezávaznou nabídku žádejte telefonicky nebo e-mailem s uvedením počtu dokladů za měsíc, jste-li plátce DPH, zda OSVČ nebo právnická osoba, kolik máte zaměstnanců.

Kontaktujte nás

Kontakt

Ing. Jiří Valecký, Ph.D. | kontakt s klienty | jiri.valecky@mojiva.cz | 775 031 471
Ing. Monika Ulrichová | hlavní účetní | monika.ulrichova@mojiva.cz

Provozní doba: Po-Čt 8:30 - 11:30 | 12:30 - 15:00

Ing. Jiří Valecký, Ph.D.
daňový poradce č. 5667

datová schránka: cnmiwmb

Mojiva - účetnictví, daně, finance
Havířská 811/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 07302436

Ekonomický systém POHODA